KOKUIMO

Copywriter : Masashi Matsuda
Art Director : Masashi Koori
Client : SAPPORO