Tinder Brand Campaign 2023 Q3

Creative Director : Masashi Koori
Copywriter : Reiko Kojima
Planner : Masashi Koori / Reiko Kojima
Art Director : Masashi Koori / Moyu Nagashima
Designer : Moyu Nagashima / Hidekazu Tanaka / Akane Midorikawa
Producer : Takaharu Hatori / Itsuku Takakuwa
Account Executive : Miho Morishita

Statement Movie
Film Director : Tomokazu Yamada(CAVIAR)
Assistant Director : Haruka Ooka
Director of Photography : Tomokazu Yamada
Second Director of Photography : Gaku Tajima
Second Assistant Camera : Hiroshi Shono
Lighting Director : Ryuto Iwabuchi
Lighting : Shinkichi Komatsu
Production Designer : Miu Nishimura
Music Producer : Yamada Katsuya(aiin)
Music : Masakatsu Takagi
Mixer : Yasunori Hoshimoto
Colorist : Toshiki Kamei(artone-film)
Video Editor : Sachi Sasaki(off-line)/ Shunsuke Endo(on-line)(KICKS)
Location Coordinator : Kyohei Kitamura(LONDON)
Casting : Hiroyuki Nakamura(BEPOP)
Production Manager : Misuzu Kamemoto / Runa Hara / Shun Sendai


Celebrity Movie
Film Director : Akari Eda(hoth)
Director of Photography : Koya Yokoyama / Hans Bobanovits
Camera Chief : Yuto Shibata / Syugo Ninuma(PICTCORE)
Lighting Director : Satoshi Tani / Aomi Osada
Lighting : Yo Kumikawa / Ryome Yoshinaga
Art : Hatsune Nakagomi(FLAP)
Music : Katsuya Yamada(aiin)
Mixer : Uki Kato(image studio109)
Colorist : James Norris(Nomad)
Hair and Makeup : KATO(kemio) / Manami Kuhara(ROLAND) / Misato Narita(Yuriyan) / Kaori Sakuraii(michi)
Stylist : Tetsuya Nishimura(kemio) / Hidetoshi Honma(ROLAND) / Mie Minagawa(Yuriyan)/ Reika Sakamoto(michi)
Casting : Toshiki Nakamura
Production Manager : Akio Sasaki / Misuzu Kamemoto / Runa Hara

Graphic
Photographer : Tamaki Yoshida(No 2)
Retoucher : Tomoko Ogawa(juni inc.)


Documentary
Film Director : Erika Yamagushi(village Inc.)/ Hayato Kano(village Inc.)
Director of Photography : William Tang / KENGO / Matvey

Podcast
Director : Miwako Nishikawa(TYO healthcare)
Writer : Masayoshi Otake

Event
Event Producer : Kohei Sugiyama
Director : Kaito Suzuki
Designer : Yui Sumimoto
Stage Direction : Takashi Hino(BESPOKE JAM)
Operation Manager : Yoshihiro Kirita(Kitty Joker)

Client : Tinder